Blå Resept – E-resept

Har du en kronisk sykdom som medfører at du trenger medisinsk utstyr i minst 3 måneder av året, kan du ha krav på å få dette på blå resept.

Blå resept og egenandeler

Forskrives sykepleieartiklene / utstyr på blå resept betaler staten mesteparten av utgiftene dine, men du må selv betale en egenandel. Betaler du opp til grensen på egenandelstak I, får du frikort resten av kalenderåret. Barn under 16 år og minstepensjonister betaler ikke egenandel. Det er myndighetene, og ikke legen, som bestemmer hvilke sykepleieartikler som kan skrives på blå resept. Satser for egenandeler og frikortgrense fastsettes også av myndighetene hvert år.

Reglene står i blåreseptforskriften.

Egenandeler og egenandelstak i 2024

Du må betale egenandel når du får sykepleieartikler på blå resept. Har du resepter som gjelder flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter produkter tilsvarende tre måneders forbruk. Har du flere blå resepter utstedt av ulike leger og/eller ulik dato regnes det egenandel av hver enkelt resept.

Egenandeler i 2024 ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept

Fra og med måneden du fyller 16 år betaler du 50 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering av sykepleieartikler tilsvarende tre måneders forbruk. Egenandelstak 1 er i 2024 kr. 3165,-. Fra 2010 finnes det som heter automatisk frikort for helsetjenester under egenandelstak 1. Dette betyr at egenandelene registreres elektronisk. Man kan reservere seg mot ordningen. Man får frikortet automatisk tilsendt innen 3 uker etter at grensen er nådd og får tilbakebetalt eventuelt overskytende beløp»

Slik fungerer e-resept

Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database (Reseptformidleren). Du får ikke papirresept.
Når du blir ekspedert hos bandasjisten, kan du si at du har e-resept.
Du oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Du kan bli bedt om å legitimere deg.
De søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg varen.

Personvern og sikkerhet hos bandasjist

Den som ekspederer deg hos bandasjisten, får først opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og laster ned den aktuelle resepten. Bandasjisten ser bare resepter på bandasjistvarer. Systemet loggfører alle handlinger den ansatte foretar seg. Søker vedkommende kun opp reseptene dine uten å laste ned for ekspedisjon, loggføres også dette. Du kan selv se hva som er gjort med reseptene dine ved å bruke tjenesten Mine resepter. Har du mistanke om at noen urettmessig har sett på reseptene, kan du kontakte Helsedirektoratet.

Hos legen kan du be om ”låst” resept. Da får resepten et referansenummer og vil ikke komme fram på skjermen når den ansatte søker i reseptdatabasen.

Reseptartikler

Bilde av mann

Kateter

Urinretensjon betyr å ha manglende evne til å late vannet. For å tømme urinen må man ha et hjelpemiddel som kalles kateter.

Les mer →
Stomi - Jente med selvtillit

Stomi

Vi gir råd til deg som har stomi (utlagt tarm) og hjelper deg med å finne riktig stomiutstyr.

Les mer →
Brokkbind, et produkt på resept

Brokkbind

En elastisk støtte som brokkbind / belte eller kompresjonsbandasje kan tilpasses hvis det er påvist et brokk.

Les mer →