Mann med krykker som hjelpemidler

Hjelpemidler

Vi har et stort utvalg av gripetenger, stokker, krykker, småhjelpemidler, isbrodder, pigger, doppsko og mer.

Daglige oppgaver som å spise, gripe, vende, skrive og påkleding kan være vanskelig for personer med redusert styrke og bevegelighet i armer og hender. Hos oss får du hjelpemidlene som skal bidra til å redusere de praktiske problemene man opplever i hverdagen. Vi har et betydelig utvalg av gripetenger, stokker, krykker, småhjelpemidler/ADL, isbrodder, pigger, doppsko og mye mer i butikken.

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Har man det varig, over to år, og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan man få stønad til dette fra folketrygden. Har man et kortvarig behov for hjelpemidler (f.eks. krykker), eller trenger andre midler etter en operasjon eller ved en akutt skade må man ofte skaffe seg disse selv.

 

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Spørsmål om våre produkter?

Er du interessert eller har noen spørsmål til våre produkter? Fyll ut skjema og vi tar kontakt med deg.

Se flere produkter

Tempur

Tempur-materialet former og tilpasser seg eksakt din kroppsform og gir støtte slik at du kjenner deg vektløs.

Les mer →