Vi takker for året som har gått

2018 er snart historie. Et nytt år er tilbakelagt med mange timer med råd, veiledning og levering av produkter. Mange opplever en stor endring i livskvaliteten ved sykdom. Den største motivasjon for oss i Lørenskog Bandasje er å hjelpe til, finne løsninger og de best egnede produktene slik at hverdagen blir enklest mulig å møte. Alt fra mindre skader, kompresjons- og reisestrømper, sko og helsesko for å nevne noe og til mer alvorlige sykdommer.

Selv om tiden sikkert ikke går noe fortere enn den gjorde før, så føles det slik ut for de fleste. Kanskje fordi det også føles slik fordi vi alle er blitt et år eldre? Hverdagen vår fylles med stadig nye produkter og tjenester som skal gjøre alt mer effektivt. Også innenfor helsesektoren.

Ser vi på en barnefødsel i dag kontra for noen tiår tilbake så er det stor forskjell på antall dager på sykehus. Det samme med ulike operasjoner hvor flere har blitt dagkirurgi. Økt kompetanse og ny og bedre teknologi er nok hovedårsaken til dette. Nå er det vel uttalt at en ikke blir 100 % frisk på sykehus, og da er kanskje det å være hjemme i egne trygge omgivelser den beste rehabiliteringen.

I denne fasen kan behov av produkter, resultere i et møte med en annen type helsearbeider enn hva en var vant med tidligere. Vi møter så å si daglig mange som ikke vet hva vi i Lørenskog Bandasje jobber med.

Alle våre ansatte har helsefaglig bakgrunn og er sykepleiere, hjelpepleiere og apotekteknikere. Kontinuerlig faglig oppdateringer samt opplæring på nye og bedre produkter er nødvendig for at vi skal kunne betjene våre kunder på best mulig måte.

Det er i tiden med netthandel og på mange områder fungerer det nok veldig bra. Men vi kan vanskelig overføre vår kunnskap og våre tjenester til en nettside da vi erfarer hvor stor pris det blir satt på personlig og individuelle råd samt veiledning i bruk av produkter. At våre kunder kan få med seg produkter der og da eller få levert nødvendige produkter oppleves bare positivt.

Lørenskog Bandasje er og tar mål av oss til å være en lokal bandasjist, en lokal helsearbeider også i årene som kommer.

Vi ønsker avslutningsvis alle sammen en riktig god jul og et riktig godt nytt år!

Skrevet av Inger Johanne Tyskeberget, eier av Lørenskog Bandasje