Sår

Bildet er tatt av Ulrike Leone fra Pixabay

 

Sår skal behandles med omtanke og kunnskap slik at pasienten ikke utsettes for smerte eller annet ubehag under behandlingen. For å få en optimal sårtilheling er det viktig å få stilt en sårdiagnose.

Man må også ta hensyn til alle bakenforliggende årsaker. Det er derfor viktig at pasienter med sår kommer i kontakt den rette ekspertisen på området.

Leggsår

Leggsår er sårene vi ser mest hos oss. Leggsår kan skyldes en rekke forskjellige faktorer. Den vanligste årsaken er venøs svikt, som er dårlig blodsirkulasjon i de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet (venene). Utenom såret kan bena og føttene være hovne. Det kan også piple ut væske ut av leggen. Venøse sår kan være både små og store, med ulik dybde. Risikoen for å utvikle leggsår øker med alderen. Huden blir tynnere og blodårene som bringer næringsstoffer til huden blir trangere og klarer ikke tilføre like mye næring til hudcellene som tidligere. Når et sår oppstår er huden avhengig av denne blodtilførselen for at såret skal få gro. For å få en bedre sirkulasjon bruker man kompresjonbind eller kompresjonsstrømper. Kompresjon er den viktigste behandlingen av venøse leggsår.

Vi har ulike kompresjonsstrømper og løsninger for kompresjonsbehandling til pasienter med venøse leggsår. Sammen med pasienten/kunden som kommer til oss finner vi et produkt som han eller hun klarer å bruke.

Leggsår med arterielle svikt skyldes at det er en svikt i blodårene som fører blodet ut i kroppen (arteriene). Sårene er ofte dype med svarte områder av dødt vev, reaksjonsløs hud rundt hele eller deler av såret. Smertene er vanligvis store og forstyrrer ofte nattesøvnen. Ofte vil man oppleve at smertene lindres hvis føttene senkes. Ved arterielle sår må man opprette blodsirkulasjonen innenifra igjen. Det gjøres ved karkirurgi på sykehus. Såret vil ofte ikke gro før dette er utført. Årsakene til at man utvikler arterielle sår skyldes ofte overvekt, diabetes, røyking eller høyt blodtrykk. Kompresjon skal ikke brukes på arterielle sår. 

Trykksår/Liggesår

Normalt kan vi forflytte oss eller skifte stilling når vi sitter eller ligger. Men hos syke mennesker som er avhengig av hjelp for å forflytte seg, kan det raskt dannes sår. Når vekten av kroppen presses mot samme punkt når man sitter eller ligger over lang tid vil dette trykket ødelegge og klemme av blodårer slik at blodsirkulasjonen blir dårligere til hudcellene og huden. Huden blir svekket og kan utvikle seg til åpne sår. Det viktigste for å forebygge trykksår er trykkavlastning. Skifte sitte og liggestilling regelmessig, samt bruk av gode puter og madrasser, gjerne Tempur som er dokumentert trykkavlastende, som blir brukt på sykehus og institusjoner.

Diabetes sår

Personer med diabetes er utsatt for å utvikle legg og fotsår. Årsaken til dette er fordi det er sirkulasjonssvikt i de store arteriene, samt forandringer i de små blodkarene i huden. Hvis man har hatt diabetes i mange år, kan det gi nerveskade med nedsatt følsomhet i huden, slik at sårene kan utvikle seg uten at man er klar over det. Et godt eksempel er de som går med stein i sko, uten og merket det. Viktig med godt fottøy som ikke strammer og oppsøke en fotterapeut, gjerne med ekspertise på den diabetiske fot. Viktig med stabilt blodsukker for at såret skal heles. Vi tilpasser ofte kompresjonsstrømper med mild grad og bruker ofte honning og skumbandasjer for trykkavlastning.

Brannsår

Overfladiske brannskader rammer de øverste lagene i huden. De kan være svært smertefulle, men gror vanligvis uten arrdannelse. Nedkjøling under rennende vann begrenser skaden og er smertestillende. Vi anbefaler sårmateriell som beskytter såret, som ikke fester seg. 

Manuka honning og sår

Vi tilpasser ofte kompresjonsstrømper til kunder med sår og vi er veldig glade i å bruke Manuka honning i sårene. Manuka honning er bedre enn antibiotika, siden bakteriene i sårene ofte danner biofilm, og disse bakteriene som skaper denne biofilmen er resistente mot antibiotika, mens Manuka honningen klarer å hemme veksten og fjerne bakteriene. Vi ser derfor en raskere sårtilheling.

 

Sår på resept

Hvis du har et sår som en behandler kan si vil vare mer enn 3 måneder kan behandler sende søknad til Helfo, der du kan få dekt 90% av sårmateriell. ​«Legeerklæring ved søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell, ftrl. § 5-22 (05-22.07)» Bokmål | Nynorsk

Ofte er det slik at sårmateriell koster, og man vil heller handle rimeligere produkter. Men opp i opp så ser vi at ved rett og godt sårutstyr gir en raskere sårtilheling og mindre kostnader totalt, enn å bruke rimeligere produkter der sårtilhelingen går saktere.

Vi kan hjelpe deg med produkter og sårbehandlingsmateriell fra enkel til avansert sårbehandling.