Sår

Sår skal behandles med omtanke og kunnskap slik at pasienten ikke utsettes for smerte eller annet ubehag under behandlingen. For å få en optimal sårtilheling er det viktig å få stilt en sårdiagnose.

Man må også ta hensyn til alle bakenforliggende årsaker. Det er derfor viktig at pasienter med sår kommer i kontakt den rette ekspertisen på området.

Vi kan hjelpe deg med produkter og sårbehandlingsmateriell fra enkel til avansert sårbehandling.